Facebook Twitter Youtube
Gradska četvrt Gornja Dubrava
NAZIV INVESTICIJE VRSTA INVESTICIJE FAZA
Izgradnja (produženje) vodoopskrbne mreže na području Gradske četvrti Gornja Dubrava - cjelina 5 izgradnja radovi završeni
Izgradnja (produženje) vodoopskrbne mreže na području Gradske četvrti Gornja Dubrava - cjelina 6 izgradnja u tijeku
Rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda u Banovičkoj ulici izgradnja radovi završeni
Izgradnja PS Jalševec, vodoopskrbnih cjevovoda u naseljima Oporovečki Breg, Jalševec i Sveta Barbara te vodospremnika Sveta Barbara izgradnja u tijeku
Izgradnja (produženje) vodoopskrbne mreže na području Gradske četvrti Gornja Dubrava - cjelina 1 izgradnja u tijeku
Izgradnja (produženje) vodoopskrbne mreže na području Gradske četvrti Gornja Dubrava - cjelina 3 izgradnja u tijeku
Izgradnja (produženje) vodoopskrbne mreže na području Gradske četvrti Gornja Dubrava - cjelina 2 izgradnja u tijeku
Izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda u Ulici Križnog puta od Konjščinske do Zavidovičke ulice izgradnja u nabavi
Izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda u Branovečkoj cesti do k.br. 158 i k.br. 174 izgradnja u tijeku
Izgradnja javnog kanala i vodoopskrbnog cjevovoda u Slanovečkoj cesti za k.br. 79 do 81 izgradnja u nabavi
Izgradnja i rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda u Ulici Kurekov breg s odvojcima izgradnja u nabavi
Rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda u Ciglenečkoj ulici izgradnja u planu
Rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda u Ulici Cuglini s odvojcima izgradnja u planu
Proširenje vodoopskrbne mreže u naseljima Oporovečki Breg, Jalševec i Sveta Barbara projektiranje u tijeku
Izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda u Ulici Kupneščica do k.br. 13 projektiranje u tijeku
Izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda s precrpnom stanicom u Ulici Srukov brijeg projektiranje u tijeku
Izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda u naselju Mihovci projektiranje u tijeku
Rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda u Ulici Kuntići i izgradnja PS Kuntići projektiranje u tijeku
Rekonstrukcija magistralnog vodoopskrbnog cjevovoda Dankovečka - Oporovečka projektiranje u tijeku
Povećanje kapaciteta vodospremnika Oporovec i rekonstrukcija ulaznih cjevovoda projektiranje u tijeku
Rekonstrukcija vodoopskrbnih cjevovoda omeđenih ulicama: Grižanska, Hrvatskog proljeća, Srijemska, Međugorska projektiranje u tijeku
Rekonstrukcija i izgradnja vodoopskrbnih cjevovoda na području Markuševačke Dubrave i Markuševačke Trnave i prebacivanje dijela sustava na sustav VS Hercegov gaj projektiranje u tijeku
Izgradnja vodospremnika s PS i dovodno-odvodnim cjevovodima za smanjenje tlaka na potezu između VS Oporovec i VS Fabijanići projektiranje u tijeku
Rekonstrukcija i izgradnja vodoopskrbnih cjevovoda u ulicama Vrbanići s odvojcima, Mrnjaki i Miroševečkoj cesti projektiranje u planu
Rekonstrukcija vodoopskrbnih cjevovoda i javnih kanala u Ulici Žuglići projektiranje u planu
Izgradnja javnog kanala u dijelu Ulice Veliki vrh izgradnja radovi završeni
Izgradnja javnog kanala u dijelu Ulice Klin izgradnja priprema za početak
Izgradnja javnog kanala s precrpnom stanicom u Ulici Orehovečki odvojak izgradnja priprema za početak
Izgradnja javnog kanala u Ulici Trstenik izgradnja u tijeku
Izgradnja javnog kanala u Ulici Branovečina od k.br. 19a do 19h izgradnja u nabavi
Izgradnja javnog kanala u Ulici Veliki vrh izgradnja u nabavi
Izgradnja kanalizacijske mreže i rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda u Ulici Medvedski breg projektiranje u tijeku
Izgradnja javnog kanala u Ulici Mihovci projektiranje u tijeku
Izgradnja javnog kanala u dijelu Ulice Šuškovići projektiranje u tijeku
Izgradnja javnih kanala u Ulici Jakopovići s izgradnjom kanala uz potok projektiranje u tijeku
Izgradnja javnog kanala u Ulici Pršaki za k.br. 28a projektiranje u tijeku
Rekonstrukcija javnih kanala u ulicama Kravarska, Međašna i Ločinička projektiranje u tijeku
Izgradnja javnog kanala u dijelu Ulice Sloge i Plazišće projektiranje u tijeku
Izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda i kanalizacijske mreže u Ulici Pustika projektiranje u tijeku
Izgradnja sustava odvodnje u Ulici Ključariček i odvojcima Branovečke ceste projektiranje u planu
Izgradnja javnih kanala u Ulici Kurekov breg i odvojcima projektiranje u planu
Izgradnja odvodnje grupe ulica u Dubravi (Lelijska, Ljubuška, Vranplaninska s odvojcima, Sunekov odvojak, odvojci Celovečke) projektiranje - novelacija u planu
Izgradnja javnog kanala u Kunovečkoj ulici projektiranje u planu