Facebook Twitter Youtube
Gradska četvrt Gornja Dubrava
NAZIV INVESTICIJE VRSTA INVESTICIJE FAZA
Izgradnja (produženje) vodoopskrbne mreže na području Gradske četvrti Gornja Dubrava - cjelina 6 izgradnja u tijeku
Izgradnja PS Jalševec, vodoopskrbnih cjevovoda u naseljima Oporovečki Breg, Jalševec i Sveta Barbara te vodospremnika Sveta Barbara izgradnja u tijeku
Izgradnja (produženje) vodoopskrbne mreže na području Gradske četvrti Gornja Dubrava - cjelina 1 izgradnja u tijeku
Izgradnja (produženje) vodoopskrbne mreže na području Gradske četvrti Gornja Dubrava - cjelina 3 izgradnja u tijeku
Izgradnja (produženje) vodoopskrbne mreže na području Gradske četvrti Gornja Dubrava - cjelina 2 izgradnja u tijeku
Izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda u Ulici Križnog puta od Konjščinske do Zavidovičke ulice izgradnja priprema za početak
Izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda u Branovečkoj cesti do k.br. 158 i k.br. 174 izgradnja u tijeku
Izgradnja javnog kanala i vodoopskrbnog cjevovoda u Slanovečkoj cesti za k.br. 79 do 81 izgradnja priprema za početak
Izgradnja i rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda u Ulici Kurekov breg s odvojcima izgradnja u tijeku
Rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda u Ciglenečkoj ulici izgradnja u planu
Rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda u Ulici Cuglini s odvojcima izgradnja priprema za početak
Proširenje vodoopskrbne mreže u naseljima Oporovečki Breg, Jalševec i Sveta Barbara projektiranje u tijeku
Izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda u Ulici Kupneščica do k.br. 13 projektiranje u tijeku
Izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda s precrpnom stanicom u Ulici Srukov brijeg projektiranje u tijeku
Izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda u ulici Mihovci projektiranje u tijeku
Rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda u Ulici Kuntići i izgradnja PS Kuntići projektiranje u tijeku
Rekonstrukcija magistralnog vodoopskrbnog cjevovoda Dankovečka - Oporovečka projektiranje u tijeku
Povećanje kapaciteta vodospremnika Oporovec i rekonstrukcija ulaznih cjevovoda projektiranje u tijeku
Rekonstrukcija vodoopskrbnih cjevovoda omeđenih ulicama: Grižanska, Hrvatskog proljeća, Srijemska, Međugorska projektiranje u tijeku
Rekonstrukcija vodoopskrbnih cjevovoda od vodospreme Hercegov gaj prema Cesarima do prekidne komore Slanovec,
Ulica Slanovec sve do Ulice Šipurinec te prebacivanje tog dijela sistema vodoopskbe na vodospremu Hercegov gaj
projektiranje u tijeku
Rekonstrukcija i izgradnja vodoopskrbnih cjevovoda u ulicama Vrbanići s odvojcima, Mrnjaki i Miroševečkoj cesti projektiranje u planu
Izgradnja vodoopskrbnih cjevovoda i javnih kanala u Ulici Žuglići projektiranje u planu
Izgradnja javnog kanala s precrpnom stanicom u Ulici Orehovečki ogranak izgradnja u tijeku
Izgradnja javnog kanala u Ulici Branovečina od k.br. 19a do 19h izgradnja u tijeku
Izgradnja javnog kanala u Ulici Veliki vrh izgradnja priprema za početak
Izgradnja kanalizacijske mreže i rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda u Ulici Medvedski breg projektiranje u tijeku
Izgradnja javnog kanala u Ulici Mihovci izgradnja u planu
Izgradnja javnog kanala u dijelu Ulice Šuškovići projektiranje u tijeku
Izgradnja javnih kanala u Ulici Jakopovići s izgradnjom kanala uz potok projektiranje u tijeku
Rekonstrukcija javnih kanala u ulicama Kravarska, Međašna i Ločinička izgradnja u planu
Izgradnja javnog kanala u dijelu Ulice Sloge i Plazišće projektiranje u tijeku
Izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda i kanalizacijske mreže u Ulici Pustika projektiranje u tijeku
Izgradnja sustava odvodnje u Ulici Ključariček i odvojcima Branovečke ceste projektiranje u tijeku
Izgradnja javnih kanala u Ulici Kurekov breg i odvojcima projektiranje u planu
Izgradnja javnog kanala u Kunovečkoj ulici projektiranje u tijeku
Izgradnja novog vodospremnika Granešina s precrpnom stanicom i hidroforskim postrojenjem građenje u planu
Izgradnja vodospremnika s PS i dovodno-odvodnim cjevovodima za smanjenje tlaka na potezu između VS Oporovec i VS Fabijanići projektiranje u tijeku
Izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda u Ulici Šafrani do k.br. 9 projektiranje u nabavi
Izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda na aveniji Gojka Šuška projektiranje u nabavi
Izgradnja javnih kanala u Zemunskoj, Krndijskoj, Dunavskoj i Visočičkoj projektiranje u planu
Rekonstrukcija vodoopskrbnih cjevovoda u ulicama Kravarska, Međašna i Ločilnička projektiranje u planu
Izgradnja javnih kanala i vodoopskrbnih cjevovoda u Litijskoj ulici s odvojcima projektiranje u planu
Rekonstrukcija vodoopskrbnih cjevovoda i javnih kanala u Gradskoj četvrti Gornja Dubrava projektiranje u planu
Izgradnja vodoopskrbnih cjevovoda u Ulici Šipurinec i izgradnja i rekonstrukcija vodoopskrbnih cjevovoda u Ulici Mihovci projektiranje u planu
Rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda u Ulici Marije Sniježne projektiranje u planu
Rekonstrukcija vodoopskrbnih cjevovoda od prekidne komore Božeki do Ulice Marije Sniježne k.br.4 projektiranje u planu
Rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda u Ulici Đurini projektiranje u planu