Facebook Twitter Youtube
Gradska četvrt Podsused - Vrapče
NAZIV INVESTICIJE VRSTA INVESTICIJE FAZA
Izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda u Horvatovom putu za spajanje na III. zonu izgradnja u pripremi za početak
Izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda u Smiljanovoj ulici izgradnja u tijeku
Izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda u Ulici Piškorov breg izgradnja u pripremi za početak
Rekonstrukcija vodoopskrbnih cjevovoda u ulicama Hrvatskih iseljenika, Meksička i Sigetje izgradnja u planu
Rekonstrukcija dolaznog cjevovoda za PS Vrapče od Aleje Bologne do PS projektiranje u tijeku
Rekonstrukcija vodoopskrbnih cjevovoda u Gradskoj četvrti Podsused Vrapče projektiranje u tijeku
Izgradnja vodoopskrbne mreže naselja Gornji Jarek i naselja Meglenjak i Jagodišće iprojektiranje u tijeku
Rekonstrukcija vodoopskrbnih cjevovoda u naselju Gajnice projektiranje u nabavi
Rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda i javnog kanala u Ulici Plemićko II. projektiranje u planu
Rekonstrukcija javnih kanala i vodoopskrbnih cjevovoda u ulicama Kožinčev Breg, Zumbulska s odvojcima, Matije Bakića i Zagorica projektiranje u planu
Izgradnja sabirnog kanala u Huzjanovoj ulici izgradnja u tijeku
Izgradnja kanala odvodnje u dijelu Ulice Dragulinec izgradnja u tijeku
Izgradnja kanalizacijske mreže naselja Gornji i Donji Jarek izgradnja u pripremi za početak
Rekonstrukcija i izgradnja kanalizacijske mreže između Aleje Bologne i Bolničke ceste izgradnja u planu
Izgradnja dijela kolektora Dubravica (5. dionica) izgradnja u planu
Izgradnja kanalizacijske mreže u odvojku Ulice Teškovec izgradnja u planu
Izgradnja oborinske odvodnje podvožnjaka na raskrižju Ulice Velimira Škorpika i Aleje grada Bologne izgradnja u planu
Izgradnja kolektora odvodnje u Priobalnoj cesti projektiranje u planu