Facebook Twitter Youtube
Izgradnja javnog kanala u Jurjevskoj i Radićevoj ulici
Investitor: Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.
Opis radova: Predmet projekta je izgradnja i rekonstrukcija javnog kanala u Jurjevskoj i Radićevoj ulici u ukupnoj duljini od 950 metara. Realizacijom projekta zadovoljiti će se uvjeti protočnosti i mehaničke stabilnosti i vodonepropusnosti javnog kanala te poboljšati uvjeti funkcioniranja javne odvodnje na predmetnom području.

U tijeku je izrada idejnog projekta te će se po ishođenju građevinske dozvole planirati izgradnja.