Facebook Twitter Youtube
Savjetovanje s javnošću - Nacrt prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Općih i tehničkih uvjeta isporuke vodnih usluga

Savjetovanje s javnošću - Nacrt prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Općih i tehničkih uvjeta isporuke vodnih usluga

Savjetovanje s javnošću - Nacrt prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Općih i tehničkih uvjeta isporuke vodnih usluga 

Društvo ViO d.o.o., kao pružatelj usluge javne vodoopskrbe i odvodnje, pokrenulo je izmjene Općih i tehničkih uvjeta isporuke vodnih usluga, prvenstveno s ciljem reguliranja neovlaštenog korištenja vodne usluge te poticanja legalizacije vodoopskrbnih i kanalskih priključaka, odnosno s ciljem poticanja korisnika na reguliranje svog statusa.

Predložene izmjene direktno potiču korisnike da u što skorijem roku reguliraju svoj status, time što omogućavaju korisnicima koji u prva tri mjeseca od dana stupanja na snagu Odluke o izmjeni Općih i tehničkih uvjeta dobrovoljno podnesu zahtjev za reguliranjem svog statusa, plaćanje samo 10% ukupnog iznosa naknade troška legalizacije, koji uključuje trošak protupravne potrošnje vode. Oni pak korisnici koji podnesu zahtjev u razdoblju od četiri do šest mjeseci od dana stupanja na snagu Odluke platit će naknadu u iznosu od 20% ukupnog iznosa naknade, dok će podnositelji zahtjeva između sedmog i dvanaestog mjeseca od stupanja na snagu Odluke platiti 50% od ukupnog iznosa naknade.

Nakon proteka dvanaest mjeseci od dana stupanja na snagu Odluke, korisnici će biti dužni sve naknade platiti u punom iznosu.

Također ističemo da sada Grad Zagreb, sukladno Odluci Gradske skupštine iz prosinca prošle godine, podmiruje troškove izgradnje priključaka na komunalne vodne građevine, svim fizičkim osobama - vlasnicima nekretnina, odnosno drugim zakonitim posjednicima nekretnina koji su nakon 2. kolovoza 2016. godine podnijeli zahtjev za priključenje nekretnine na komunalnu vodnu građevinu za kategoriju kućanstvo.

Aktivnosti čiju provedbu osiguravaju predložene izmjene Općih i tehničkih uvjeta isporuke vodnih usluga, doprinijet će daljnjem podizanju kvalitete vodoopskrbne mreže i mreže odvodnje, smanjenju gubitaka vode i uvođenju reda u sustav javne vodoopskrbe i odvodnje.

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću za Nacrt prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Općih i tehničkih uvjeta isporuke vodnih usluga objavljeno je na mrežnim stranicama Društva VIO d.o.o., a provodi se u razdoblju od 8. siječnja do 7. veljače 2024. godine. Svoje prijedloge, mišljenja i primjedbe na Nacrt prijedloga zainteresirani mogu uputiti putem adrese e-pošte vio.savjetovanje@zgh.hr slanjem ispunjenog obrasca sudjelovanja javnosti u internetskom savjetovanju o nacrtu prijedloga odluke ili drugog općeg akta objavljenog na mrežnoj stranici Društva VIO d.o.o.