Facebook Twitter Youtube
Nacrt prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Općih i tehničkih uvjeta isporuke vodnih usluga

Nacrt prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Općih i tehničkih uvjeta isporuke vodnih usluga

8.1.2024
Vodoopskrba i odvodnja d.o.o., Zagreb, kao pružatelj usluge javne vodoopskrbe i odvodnje na području Grada Zagreba otvara javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o prijedlogu Odluke o izmjenama i dopunama Općih i tehničkih uvjeta isporuke vodnih usluga, koje se provodi u razdoblju od 8. siječnja do 7. veljače 2024. godine.

Trenutno su na snazi Opći i tehnički uvjeti isporuke vodnih usluga od 24.7.2013. godine (Službeni Glasnik Grada Zagreba broj 17/13) s izmjenama i dopunama od 6.7.2018., 03.08.2018. i 28.06.2019. godine (dalje: Opći i tehnički uvjeti), objavljenim na poveznici.

Opći i tehnički uvjeti isporuke imaju pravnu prirodu općih uvjeta ugovora o isporuci vodnih usluga. Ako se tijekom važenja ugovora o isporuci vodnih usluga donesu novi ili izmijene važeći opći i tehnički uvjeti, ugovor o isporuci vodnih usluga ostaje na snazi pod tim novim ili izmijenjenim uvjetima.

Nacrt prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Općih i tehničkih uvjeta isporuke vodnih usluga Društvo ViO d.o.o. je pripremilo zbog nužnosti prilagođavanja postupanja važećim zakonskim propisima te u cilju poboljšanja kvalitete usluge javne vodoopskrbe i javne odvodnje.

Pozivamo zainteresiranu javnost na sudjelovanje u savjetovanju o donošenju ove odluke na način da svoje prijedloge, mišljenja i primjedbe pošalju najkasnije do 7.2.2024. godine, putem obrasca za sudjelovanje u savjetovanju, na adresu elektroničke pošte: vio.savjetovanje@zgh.hr.

Za sudjelovanje u savjetovanju potrebno je popuniti obrazac za sudjelovanje javnosti u internetskom savjetovanju, klikom na poveznicu dolje.
 
Nacrt Odluke
Obrazac sudjelovanja javnosti
Poziv za reguliranje statusa