Facebook Twitter Youtube
Na koji način se regulira preplata utroška vode?
Kada je u pitanju preplata, korisnik usluge može:
 
  1. navedeni iznos računa korisnik može umanjiti za preplatu i razliku platiti (ako je preplata manja od ispostavljenog računa) putem ispunjenog zahtjeva za preknjiženje
  2. zatražiti povrat preplate putem ispunjenog zahtjeva za povrat preplate
Ispunjen Zahtjev potrebno je dostaviti kako je navedeno na istome.