Facebook Twitter Youtube
Na koji način se regulira preplata utroška vode?
Kada je u pitanju preplata, korisnik usluge može:
  • ako je iznos preplate manji od iznosa računa, potrebno je uplatiti samo razliku po računu, a ako je preplata veća od iznosa računa, ne plaćati račune do iznosa preplate
  • zatražiti preknjiženje putem ispunjenog zahtjeva na drugu šifru kupca
  • zatražiti povrat preplate putem ispunjenog zahtjeva za povrat preplate

Ispunjen Zahtjev potrebno je dostaviti kako je navedeno na istome.