Facebook Twitter Youtube
Čišćenje septičkih i sabirnih jama

Čišćenje septičkih i sabirnih jama

Nakon ispunjenja svih uvjeta definiranih Odlukama o davanju koncesija za pružanje javne usluge crpljenja, pražnjenja i odvoza otpadnih voda iz sabirnih i septičkih jama na području grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 20/18) sklopljeni su ugovori s najpovoljnijim ponuditeljima.

Popis koncesionara:
 
TVRTKA
KONTAKT
FILIPOVIĆ COMMERCE d.o.o.

E-mail: vrcdoo@gmail.com
Tel.: 01 6588 281
Mob: 091 581 58 68
Kontakt osobe: Jasna Filipović Vrčković i Branimir Vrčković
Web: www.filipoviccommerce.hr 

GRAFEK d.o.o.  E-mail: marijohegol@gmail.com
Mob: 098 359 612
Kontakt osoba: Zdravko Hegol
MULL-TRANS d.o.o. E-mail: ksenija.trgovec@mulltrans.hr
Mob: 099 7019 711
Kontakt osoba: Ksenija Trgovec
Web: mulltrans.eko-flor.hr
 
Za čišćenje i pražnjenje septičkih i sabirnih jama, od 01.03.2014. godine, korisnici se moraju obratiti gore navedenim tvrtkama minimalno 24 sata prije namjere crpljenja odnosno pražnjenja kako bi se mogli kvalitetno pripremiti. Nakon 01.03.2014. godine, slijedom zakonskih odredbi, Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. više ne obavlja djelatnost čišćenja i pražnjenja sabirnih i septičkih jama.

Svi ažurni podatci o statusu koncesionara javno su dostupni na internetskim stranicama Web Registra koncesija Ministarstva financija.