Facebook Twitter Youtube
Čišćenje septičkih i sabirnih jama

Čišćenje septičkih i sabirnih jama

Nakon ispunjenja svih uvjeta definiranih Odlukama o davanju koncesija za pružanje javne usluge crpljenja, pražnjenja i odvoza otpadnih voda iz sabirnih i septičkih jama na području grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 20/18) sklopljeni su ugovori s najpovoljnijim ponuditeljima.

Popis koncesionara:
 
TVRTKA
KONTAKT
FILIPOVIĆ COMMERCE d.o.o.

E-mail: vrcdoo@gmail.com
Tel.: 01 6588 281
Mob: 091 581 58 68
Kontakt osobe: Jasna Filipović Vrčković i Branimir Vrčković
Web: www.filipoviccommerce.hr 

GRAFEK d.o.o.  E-mail: marijohegol@gmail.com
Mob: 098 359 612
Kontakt osoba: Zdravko Hegol
MULL-TRANS d.o.o. E-mail: ksenija.trgovec@mulltrans.hr
Mob: 099 7019 711
Kontakt osoba: Ksenija Trgovec
Web: www.mulltrans.eko-flor.hr
 
Za čišćenje i pražnjenje septičkih i sabirnih jama korisnici se moraju obratiti gore navedenim tvrtkama minimalno 24 sata prije namjere crpljenja odnosno pražnjenja, kako bi se mogli kvalitetno pripremiti. Nakon 01.03.2014. godine, slijedom zakonskih odredbi, Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. više ne obavlja djelatnost čišćenja i pražnjenja sabirnih i septičkih jama.

Svi ažurni podatci o statusu koncesionara javno su dostupni na internetskim stranicama Web Registra koncesija Ministarstva financija.