Facebook Twitter Youtube
Kvaliteta vode za piće

Kvaliteta vode za piće

Hrvatska se nalazi među trideset vodom najbogatijih zemalja u svijetu. Zaštita okoliša i opskrba pitkom vodom postaju glavni problem i izazov za opstanak i razvoj civilizacije. Pitka voda postaje glavni resurs u 21. stoljeću zbog porasta broja ljudi i promijenjenog standarda.

Danas smo suočeni sa svakodnevnim usporedbama kako pitka voda postaje "nova nafta" te da će se oko iste voditi borbe. Zagreb ima dovoljno pitke vode za buduće naraštaje i nema pokazatelja da će se pojaviti nestašica.
Od početka zagrebačkog Vodovoda (1878.), građani ovog grada mogli su se pohvaliti da piju vodu koja je, zbog strukture tla savskog vodonosnika, izuzetno kvalitetna i istodobno bakteriološki i kemijski zdrava.
Kontrolu kvalitete vode u vodoopskrbnim sustavima Zagreba i Samobora od 1961. godine provodi Služba kontrole kvalitete vode kao interni laboratorij "Vodoopskrbe i odvodnje d.o.o.", a službenu kontrolu zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju provode ovlašteni laboratoriji sljedećih institucija:
  • Nastavnog zavoda za javno zdravstvo "Dr. Andrija Štampar" - provodi kontrolu zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju na zbirnim hidrantima svih vodocrpilišta, vodospremama i u razvodnoj mreži grada Zagreba
  • Zavoda za javno zdravstvo Zagrebačke županije - provodi kontrolu kvalitete vode u razvodnoj mreži kojom upravlja "Vodoopskrba i odvodnja d.o.o." na području Zagrebačke županije (grad Samobor i prigradska naselja)

Služba kontrole kvalitete vode "Vodoopskrbe i odvodnje d.o.o.", definira Program praćenja kvalitete vode u vodoopskrbnim sustavima Zagreba i Samobora sukladno „Zakonu o vodi za ljudsku potrošnju" (NN 56/13 i NN 64/15) i Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrošnju te načinu vođenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe“ (NN 125/17)  te uzimajući u obzir svakodnevno izmjerene vrijednosti pokazatelja kvalitete vode u podzemnoj vodi koja se zahvaća na zdencima vodocrpilišta, kao i u vodi za ljudsku potrošnju koja se putem vodoopskrbnih objekata i razvodne mreže isporučuje potrošačima.