Facebook Twitter Youtube
Izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda u naselju Odranski Obrež
Investitor: Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.
Opis radova: Projekt je pokrenut u sklopu programa „Voda u svako kućanstvo“, a koji se bazirao na zahtjevima gradske četvrti te zaprimljenim zahtjevima za priključenje, a gdje nije bilo mogućnosti za priključenje na vodoopskrbnu mrežu.
Predmet projekta je izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda u naselju Odranski Obrež. Ulice u obuhvatu su: Dragonožečka cesta i Prilaz Rožićima. Ukupna duljina planiranog zahvata iznosi 783 metra. Ishođena je građevinska dozvola.

Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. pokrenula je postupak javne nabave za ugovaranje izvođenja radova, provedena je analiza ponuda te se očekuje donošenje Odluke o odabiru izvođača radova, nakon čega slijedi sklapanje ugovora te uvođenje u posao i početak radova.

Procijenjena vrijednost građenja iznosi 1.060.000,00 kn (bez PDV-a).