Facebook Twitter Youtube
Izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda u naselju Odranski Obrež
Investitor: Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.
Opis radova: Projekt je pokrenut u sklopu programa „Voda u svako kućanstvo“, a koji se bazirao na zahtjevima gradske četvrti te zaprimljenim zahtjevima za priključenje, a gdje nije bilo mogućnosti za priključenje na vodoopskrbnu mrežu.
Predmet projekta je izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda u naselju Odranski Obrež. Ulice u obuhvatu su: Dragonožečka cesta i Prilaz Rožićima. Ukupna duljina zahvata iznosi 783 metra. 

Radovi su završeni.
 
Ugovorena vrijednost radova iznosi 81.982,88 € (bez PDV-a).