Facebook Twitter Youtube
Izgradnja sabirnog kanala otpadnih voda naselja Dobrodol, Šimunčevec i Vuger selo - sliv sabirnog kanala

Izgradnja sabirnog kanala otpadnih voda naselja Dobrodol, Šimunčevec i Vuger selo - sliv sabirnog kanala "Šimunčevečka"

Investitor: Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.
Opis radova: Predmet projekta je izgradnja sabirnog i sekundarnih kanala otpadnih voda naselja Dobrodol, Šimunčevec i Vuger selo - sliv sabirnog kanala "Šimunčevečka". U obuhvatu su ulice: Šimunčevečka cesta, Šimunčevečka ulica, šalata, Đure Popovića, Limbuška, Janečki brijeg, Veliki Vrh, Mudifaji, Šiletići, Vukodol. Ukupna duljina planiranih kanala iznosi 13.100 metara.
 
Projekt je projektnim zadatkom i dopunom projektnog zadatka podijeljen na 3 cjeline: sabirni kanal, mreža i dopuna mreže (aneks). Za sve 3 cjeline su ishođene građevinske dozvole.Trenutno su u izvođenju sabirni kanal i mreža ukupne duljine 7.680 metara. Ugovorena vrijednost radova iznosi 2.548.225,33 € (bez PDV-a). U tijeku su završne aktivnosti te priprema za provedbu internog tehničkog pregleda.
 
Pokretanje postupka nabave za izgradnju III. cjeline, odnosno produljenja mreže ukupne duljine 8.700 metara planirano je u 2024. godini. Procijenjena vrijednost izgradnje III. cjeline iznosi 3.300.000,00 € (bez PDV-a)