Facebook Twitter Youtube
Izgradnja sabirnog kanala otpadnih voda naselja Dobrodol, Šimunčevec i Vuger selo - sliv sabirnog kanala

Izgradnja sabirnog kanala otpadnih voda naselja Dobrodol, Šimunčevec i Vuger selo - sliv sabirnog kanala "Šimunčevečka"

Investitor: Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.
Opis radova: Predmet projekta je izgradnja sabirnog i sekundarnih kanala otpadnih voda naselja Dobrodol, Šimunčevec i Vuger selo - sliv sabirnog kanala "Šimunčevečka". U obuhvatu su ulice: Šimunčevečka cesta, Šimunčevečka ulica, šalata, Đure Popovića, Limbuška, Janečki brijeg, Veliki Vrh, Mudifaji, Šiletići, Vukodol. Ukupna duljina planiranih kanala iznosi 13.100 metara. Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. provela je postupak javne nabave za ugovaranje izvođenja radova, donesena je Odluka o odabiru nakon čega slijedi izrada i potpisivanje ugovora o izvođenju radova. Po sklapanju ugovora izvršit će se predaja dokumentacije te uvođenje u posao i početak radova.

Ugovorena vrijednost građenja iznosi 20.000.000,00 kn (bez PDV-a).