Facebook Twitter Youtube
Izgradnja javnih kanala u slivu sabirnog kanala Letnička - Olovska - Fučeki u naselju Sesvetska sela

Izgradnja javnih kanala u slivu sabirnog kanala Letnička - Olovska - Fučeki u naselju Sesvetska sela

Investitor: Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.
Opis radova: Predmet projketa je izgradnja javnih kanala u slivu sabirnog kanala Letnička - Olovska - Fučeki u naselju Sesvetska sela. U obuhvatu su ulice: Letnička, Karinska, Kordeki, Glavna 40-42. Ukupna duljina planiranog kanala iznosi 1.800 metara.
Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. ugovorila je predmetnu izgradnju 3.2.2022. godine te su u tijeku pripremne aktivnosti za početak radova.

Ugovorena vrijednost građenja iznosi 3.593.795,00 kn (bez PDV-a)
 

KARTA