Facebook Twitter Youtube
Izgradnja javnih kanala u slivu sabirnog kanala Letnička - Olovska - Fučeki u naselju Sesvetska sela