Facebook Twitter Youtube
Rekonstrukcija i izgradnja kanalizacijske mreže između Aleje Bologne i Bolničke ceste
Investitor: Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.
Opis radova: Predmet projekta je rekonstrukcija i izgradnja kanalizacijske mreže između Aleje Bologne i Bolničke ceste. Ukupna duljina planiranog zahvata iznosi 3.051 metar.

Ishođena je građevinska dozvola te je u sukladno Programu građenja u 2022. godini planirano pokretanje postupka javne nabave za ugovaranje izvođenja radova.

Procijenjena vrijednost građenja iznosi: 14.000.000,00 kn (bez PDV-a).