Facebook Twitter Youtube
Izgradnja (produženja) vodoopskrbne mreže na području Gradske četvrti Maksimir
Investitor: Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.
Opis radova: Projekt je pokrenut u sklopu programa „Voda u svako kućanstvo“, a koji se bazirao na zahtjevima gradske četvrti te zaprimljenim zahtjevima za priključenje, a gdje nije bilo mogućnosti za priključenje na vodoopskrbnu mrežu.
Predmet projekta je izgradnja vodoopskrbnih cjevovoda u Ulicama Gornji Bukovac do kuć. br. 48D i 48F (150 m'), Pustoselina do kuć. br. 9H (126 m'), Ulica Oboj do kuć.br. 3 - 3B (325 m') te rekonstrukcija postojećih cjevovoda (788 m') i Čret - prespajanje vodoopskrbnih cjevovoda I. vodoopskrbne zone na II. vodoopskrbnu zonu radi povećanja tlaka (440 m'). Ukupna duljina planiranog cjevovoda iznosi 1.829  metara.
 
Za ulicu Čret i Pustoselina ishođene su građevinske dozvole te je planirano pokretanje postupka nabave za izvođenje u 2025. godini.
Za ulicu Gornji Bukovac riješeni su imovinsko pravni odnosi te je predan zahtjev za ishođenje građevinske dozvole. Za ulicu Oboj u tijeku izrada glavnog projekta. Po ishođenju građevinskih dozvola planirati će se izgradnja.
 
Ukupna procijenjena vrijednost radova iznosi 457.250,00 € (bez PDV-a).