Facebook Twitter Youtube
Izgradnja (produženja) vodoopskrbne mreže na području Gradske četvrti Maksimir
Investitor: Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.
Opis radova: Projekt je pokrenut u sklopu programa „Voda u svako kućanstvo“, a koji se bazirao na zahtjevima gradske četvrti te zaprimljenim zahtjevima za priključenje, a gdje nije bilo mogućnosti za priključenje na vodoopskrbnu mrežu.
Predmet projekta je izgradnja vodoopskrbnih cjevovoda u Ulicama Gornji Bukovac do kuć. br. 48D i 48F (150 m'), Pustoselina do kuć. br. 9H (126 m'), Ulica Oboj do kuć.br. 3 – 3B (325 m') te rekonstrukcija postojećih cjevovoda (788 m') i Čret - prespajanje vodoopskrbnih cjevovoda I. vodoopskrbne zone na II. vodoopskrbnu zonu radi povećanja tlaka (440 m'). Ukupna duljina planiranog cjevovoda iznosi 1.829  metara.

Za ulicu Čret ishođena je građevinska dozvola dok je za ostale ulice u tijeku izrada glavnih projekata te je u planu za 2022. godinu pokretanje postupka javne nabave za ugovaranje izvođenja radova.

Procijenjena vrijednost građenja je 3.700.000,00 kn (bez PDV-a).