Facebook Twitter Youtube
Rekonstrukcija javnih kanala u ulicama Jabukovac, Paunovac i Slavujevac na Tuškancu - spoj na Dubravkin put
Investitor: Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.
Opis radova: Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. ugovorila je dana 14.05.2021. godine rekonstrukciju javnih kanala u ulicama Jabukovac, Paunovac i Slavujevac na Tuškancu. Ugovorena vrijednost radova iznosi 1.864.372,36 € (bez PDV-a). Planirani završetak radova je ljeto 2024. godine, a isti je prolongiran zbog aktivacije 2 klizišta na trasi koja je potrebno sanirati.
 
Projekt je podijeljen u 2 faze.
 
Prva faza projekta obuhvaća rekonstrukciju 2 javna kanala: kanal SK1 u Ulici Tuškanac, duljine 1.345 metara i kanal SK9 u Ulici Tuškanac, duljine 683 metra. Ukupna duljina javnih kanala obuhvaćenih 1. fazom iznosi 2.029 metara.
Druga faza projekta obuhvaća rekonstrukciju 12 javnih kanala: kanal SK2 u Ulici Tuškanac, duljine 80 metara, kanal SK3 u Ulici Tuškanac, duljine 54 metra, kanal SK4 u Ulici Tuškanac, duljine 65 metara, kanal SK5 u Ulici Tuškanac, duljine 391 metar, kanal SK6 u Ulici Tuškanac, duljine 19 metara, kanal SK7 u Ulici Tuškanac, duljine 40 metara, kanal SK8 u Ulici Slavujevac, duljine 180 metara, kanal SK10 u Ulici Paunovac, duljine 314 metara, kanal SK11 u Ulici Jabukovac, duljine 77 metara, kanal SK12 u Ulici Tuškanac, duljine 103 metra, kanal SK13 u Ulici Tuškanac, duljine 30 metara te kanal SK 14 u Ulici Paunovac, duljine 9 metara. Ukupna duljina javnih kanala obuhvaćenih 2. fazom iznosi 1.362 metra.
 
Radovi na kanalima 1. faze su završeni te je izveden i dio kanala 2. faze. Kako bi se trasa izmaknula iz zone klizišta između ulica Slavujevac i Dubravkin put ugovorena je izrada projektne dokumetacije za izmjenu i dopunu lokacijske dozvole te se po ishođenju potrebnih dozvola očekuje nastavak radova.

Realizacijom projekta osigurat će se funkcionalnost, mehanička stabilnost i vodonepropusnost javnih kanala te ostvariti pozitivan utjecaj na zaštitu okoliša na predmetnom području.