Facebook Twitter Youtube
Prijava štete na imovini uzrokovane puknućem vodoopskrbnog cjevovoda na Selskoj cesti

Prijava štete na imovini uzrokovane puknućem vodoopskrbnog cjevovoda na Selskoj cesti

Građani koji su pretrpili štetu na imovini uslijed puknuća vodoopskrbnog cjevovoda na Selskoj cesti mogu se javiti u Vodoopskrbu i odvodnju d.o.o., kako bi se pokrenule aktivnosti za naknadu štete.

Kontakt se ostvaruje putem: