Facebook Twitter Youtube
Obavijest potrošačima naselja Jarušje

Obavijest potrošačima naselja Jarušje

Obavještavamo potrošače u naselju Jarušje da su završene popravne radnje za otklanjanje uzroka nesukladnosti vode u vodospremi Jarušje i da je voda sukladna uvjetima koji su propisani Zakonom o vodi za ljudsku potrošnju („Narodne novine“, broj 30/23) i Pravilnikom o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju („Narodne novine“, broj 64/23), što je potvrđeno ispitivanjima Službe kontrole kvalitete vode Vodoopskrbe i odvodnje d.o.o. i Nastavnog zavoda za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“.