Facebook Twitter Youtube
Na koji način se vrši promjena broja članova kućanstva?
U slučaju promjene broja članova kućanstva (prijave/odjave), zahtjev je potrebno popuniti, potpisati i ovjeriti pečatom od strane predstavnika suvlasnika.

Ako stambena zgrada nema svog predstavnika evidentiranog u ViO, zahtjev može podnijeti obveznik plaćanja, uz potpis i broj osobne iskaznice.

Zahtjevi se dostavljaju do 25.-tog u mjesecu za tekući mjesec: