Facebook Twitter Youtube
Na koji način se vrši promjena broja članova kućanstva?
U slučaju promjene broja članova kućanstva (prijave/odjave), zahtjev je potrebno popuniti, potpisati i ovjeriti pečatom od strane predstavnika suvlasnika.

Ako stambena zgrada nema svog predstavnika evidentiranog u ViO, zahtjev može podnijeti obveznik plaćanja, uz potpis i broj osobne iskaznice.

Zahtjevi se dostavljaju do 25-og u mjesecu za tekući mjesec:
  • poštom na adresu Vodoopskrba i odvodnja d.o.o., p. p. 487, 10001 Zagreb
  • osobno - pisarnica Vodoopskrba i odvodnja d.o.o., Folnegovićeva 1, Zagreb
  • kao skenirani dokument na e-mail vio.info@zgh.hr