Facebook Twitter Youtube
Kako se vrše promjene naziva potrošača uvjetovane promjenom vlasništva ili najma?

Kako se vrše promjene naziva potrošača uvjetovane promjenom vlasništva ili najma?

Ukoliko se radi o potrošaču s vlastitim vodomjerom potrebno je:
  • ispuniti zahtjev, potpisan od strane potrošača i kontakt broj telefona
  • zahtjevu priložiti kopiju dokumentacije temeljem koje je vidljiva promjena (kupoprodajni ugovor, darovni ugovor, ugovor o nasljeđivanju ili dr.) i zapisnik o primopredaji stana (ako se radi o novom stanu kupljenom od investitora/izvođača iz kojeg je vidljiv broj vodomjera koji se prenosi)
 
Kompletirani zahtjev s dokumentacijom možete dostaviti:

Ukoliko se potrošnja vode u zgradi plaća preko jednog zajedničkog vodomjera po broju članova kućanstva, promjenu naziva korisnika vrši Gradsko stambeno komunalno gospodarstvo d.o.o., Savska cesta 1, Zagreb.