Facebook Twitter Youtube
Kako se vrše promjene naziva potrošača uvjetovane promjenom vlasništva ili najma?

Kako se vrše promjene naziva potrošača uvjetovane promjenom vlasništva ili najma?

Ukoliko se radi o potrošaču s vlastitim vodomjerom potrebno je:
  • ispuniti zahtjev, potpisan od strane potrošača i kontakt broj telefona
  • zahtjevu priložiti kopiju dokumentacije temeljem koje je vidljiva promjena (kupoprodajni ugovor, darovni ugovor, ugovor o nasljeđivanju ili dr.) i zapisnik o primopredaji stana (ako se radi o novom stanu kupljenom od investitora/izvođača iz kojeg je vidljiv broj vodomjera koji se prenosi)
  • ukoliko je nekretnina u suvlasništvu, potrebna je pisana suglasnost suvlasnika na koga će račun biti naslovljen. 
 
Kompletirani zahtjev s dokumentacijom možete dostaviti:
  • poštom na adresu Vodoopskrba i odvodnja d.o.o., Folnegovićeva 1, Zagreb
  • osobno pisarnica Vodoopskrba i odvodnja d.o.o., Folnegovićeva 1, Zagreb
  • skenirano na e-mail vio.info@zgh.hr

Ukoliko se potrošnja vode u zgradi plaća preko jednog zajedničkog vodomjera po broju članova kućanstva, promjenu naziva korisnika vrši Gradsko stambeno komunalno gospodarstvo d.o.o., Savska cesta 1, Zagreb.