Facebook Twitter Youtube
Kako se može promijeniti adresa dostave računa ili ispravak pogrešno iskazanog imena, prezimena, adrese na računu i sl.?

Kako se može promijeniti adresa dostave računa ili ispravak pogrešno iskazanog imena, prezimena, adrese na računu i sl.?

Potrebno je ispuniti zahtjev i dostaviti ga:
   

Ukoliko se potrošnja vode u zgradi plaća preko jednog zajedničkog vodomjera po broju članova kućanstva, promjenu vrši Gradsko stambeno komunalno gospodarstvo d.o.o., Savska cesta 1, Zagreb.