Facebook Twitter Youtube
Rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda u Koturaškoj ulici i Trnjanskoj cesti
Investitor: Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.
Opis radova: Predmet projekta je rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda u Koturaškoj ulici (segment od Paromlinske do Trnjanske) i Trnjanskoj cesti (segment od Koturaške do ulice grada Vukovara) od priključaka na postojeći cjevovod u Koturaškoj ulici do priključka u ulici grada Vukovara. Realizacijom istog omogućit će se  funkcionalna i sigurna opskrba sanitarnom vodom i protupožarna zaštita. Ukupna duljina planiranog cjevovoda iznosi  541,38 metara. Istim projektom obuhvaćena je i rekonstrukcija kućnih priključaka.

Planirani početak radova je ljeto 2023. godine.

Ugovorena vrijednost radova iznosi 198.630,70 € (bez PDV-a).