Facebook Twitter Youtube
Rekonstrukcija magistralnog vodoopskrbnog cjevovoda u Brloškoj, Kostelskoj, Krapinskoj te Ulici grada Vukovara do Avenije Marina Držića

Rekonstrukcija magistralnog vodoopskrbnog cjevovoda u Brloškoj, Kostelskoj, Krapinskoj te Ulici grada Vukovara do Avenije Marina Držića

Investitor: Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.
Opis radova: Predmet projekta je rekonstrukcija magistralnog vodoopskrbnog cjevovoda u ulicama: Brloška, Kostelska, Krapinska i Vukovarska (do Avenije Marina Držića). Realizacijom istog omogućiti će se kvalitetnija i sigurnija opskrba vodom postojećih i budućih objekata na širem gradskom području opskrbe, jer osim što ovaj cjevovod napaja opskrbne cjevovode u dvije gradske četvrti, kroz koje prolazi, on služi i kao alternativni pravac dobave vode.

Ukupna duljina planiranog cjevovoda iznosi 4.164,75 metara.

U tijeku je ishođenje građevinske dozvole. Nakon ishođenja građevinske dozvole planirat će se izgradnja.

Procjenjena vrijednost investicije je 1.900.000,00 € (bez PDV-a)