Facebook Twitter Youtube
Izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda u Dobranskoj ulici te produžetak vodoopskrbnog cjevovoda u Koranskoj ulici

Izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda u Dobranskoj ulici te produžetak vodoopskrbnog cjevovoda u Koranskoj ulici

Investitor: Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.
Opis radova: Predmet projekta je rekonstrukcija vodoopskrbnih cjevovoda u ulicama: Dobranska (163,68 m') i Koranska (79,12 m'). Ukupna duljina planiranih cjevovoda iznosi 242,80 metara. Realizacijom istog omogućit će se funkcionalna i sigurna opskrba sanitarnom vodom i protupožarna zaštita.

Ishođena je građevinska dozvola te je planirano pokretanje postupka javne nabave za izvođenje radova u 2023. godini.

Procijenjena vrijednost iznosi 79.634,00 € (bez PDV-a).