Facebook Twitter Youtube
Izgradnja (produženje) vodoopskrbne mreže na području gradske četvrti Trešnjevka jug
Investitor: Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.
Opis radova: Projekt je pokrenut u sklopu programa „Voda u svako kućanstvo“, a koji se bazirao na zahtjevima gradske četvrti te zaprimljenim zahtjevima za priključenje, a gdje nije bilo mogućnosti za priključenje na vodoopskrbnu mrežu.
Predmet projekta je izgradnja vodoopskrbnih cjevovoda u Ulicama Prečko (220 metara) i Vrbje odvojak (420 metara).

Za ulicu Prečko ishođena je građevinska dozvola dok je za ulicu Vrbje odvojak ishođena lokacijska dozvola te je u tijeku rješavanje imovinsko pravnih poslova. U planu nabave za 2022. godinu je pokretanje postupka javne nabave za ugovaranje izvođenja radova.

Procijenjena vrijednost građenja je 1.250.000,00 kn (bez PDV-a).