Facebook Twitter Youtube
Izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda u Mažuranićevoj ulici (Kašina)
Investitor: Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.
Opis radova: Predmet projekta je izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda u Mažuranićevoj ulici (Kašina). Ukupna duljina planiranog cjevovoda iznosi 1.000 metara.

Za predmetnu investiciju ishođena je građevinska dozvola, no u predmtnom obuhvatu planirana je i izgradnja javnih kanala te je izgradnja oba projekta planirana u okviru EU projekta „Projekt Zagreb“.

Procijenjena vrijednost građenja iznosi 408.181,00 eura (bez PDV-a).