Facebook Twitter Youtube
Izgradnja fekalne kanalizacije naselja Belovar (dio), Adamovec, Moravče, Jasenovec, Glavnica Gornja i Glavnica Donja (SI dio GČ Sesvete) - IV. faza

Izgradnja fekalne kanalizacije naselja Belovar (dio), Adamovec, Moravče, Jasenovec, Glavnica Gornja i Glavnica Donja (SI dio GČ Sesvete) - IV. faza

Investitor: Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.
Opis radova: Predmet projekta je izgradnja fekalne kanalizacije naselja Belovar (dio), Adamovec, Moravče, Jasenovec, Glavnica Gornja i Glavnica Donja (SI dio GČ Sesvete) - IV. faza. U obuhvatu su ulice: Prigorska, Mokrička i odvojak, Paunići odvojak, Hermešćeci odvojak, Šoštarići, Dragutina M. Domjanića, Antolkovići, Kneza Adama, Matije Gupca, Prigorska, Budarova, Bahlenova, Hubekova, Kucljeva, Benkova, Crkvena ves, Kunjkova, Strugarova, Bastalićeva I i II, Gajeva, Gajeva I odvojak, Glavnička cesta, Čergarova, Šijanskova, Fijanova, Ferenčakova, Mladičkova, Friganova, Valetićeva, Zagorska, Kraljeva, Kašnarova, Starjački, Markovići, Krnjakova, Kurmanova, Jesenovečka cesta, Bazarotova, Matoiceva, Balšićeva, Barberići, Beštaki, Keleminovići i Črešnjevečka. Projektom se planira izgradnja funkcionalnog i kvalitetnog sustava odvodnje priključenog s ciljem objedinjavanja i priključenja na zagrebački sustav s pročišćavanjem na Centralnom uređaju za pročišćavanje otpadnih voda. Ukupno je planirana izgradnja 28.100 m javnih kanala fekalne odvodnje te 7 crpnih stanica. Građevinska dozvola ishođena je 20.10.2021. godine, pravomoćna s danom 18.11.2021. godine.

Izgradnja je planirana u okviru EU projekta „Projekt Zagreb“.

Procijenjena vrijednost građenja iznosi 58.303.000,00 kn (bez PDV-a).
 

KARTA