Facebook Twitter Youtube
Rekonstrukcija vodoopskrbnih cjevovoda u četvrti Vrapče
Investitor: Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.
Opis radova: Predmet projekta je rekonstrukcija vodoopskrbnih cjevovoda u ulicama: Potok, Đuretki, Varovićeva, Varovićeva – odvojak, Kožinčev breg, Zumbulska, Piškorov breg, Piškorov put, Matije Bakića, Ludvika Paškalića te Zagorica. Ukupna duljina planiranog cjevovoda iznosi 3.500 metara.

U tijeku je ishođenje lokacijske dozvole, nakon čega slijedi rješavanje imovinsko pravnih odnosa te ishođenje građevinske dozvole. Po ishođenju građevinske dozvole planirat će se izgradnja.