Facebook Twitter Youtube
Izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda u Ulici Piškorov breg
Investitor: Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.
Opis radova: Predmet projekta je izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda u ulici Piškorov breg do k.br. 34, a kako bi se omogućila normalna i sigurna opskrba sanitarnom vodom i protupožarna zaštita. Ukupna duljina planiranog cjevovoda iznosi 81,00 metar.

Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. ugovorila je predmetne radove dana 12.01.2022. godine. Radovi su započeli 17.5.2022. godine. Ugovoreni rok izvođenja radova je 45 dana od dana početka radova.

Ugovorena vrijednost građenja iznosi 75.884,70 kn (bez PDV-a).