Facebook Twitter Youtube
Izgradnja vodoopskrbne mreže naselja Gornji Jarek i naselja Meglenjak i Jagodišće
Investitor: Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.
Opis radova: Predmet projekta je izgradnja i rekonstrukcija vodoopskrbnih cjevovoda u ulicama: Meglenjak, Gornji Jarek, Put kamneim svatovima, Repinjak, Hlašći, Šešeki i Banovski put. Ukupna duljina planiranih cjevovoda iznosi 4.500 metara.

Izrađen je idejni projekt te je u tijeku predaja zahtjeva za ishođenje lokacijske dozvole, nakon čega slijedi rješavanje imovinsko pravnih odnosa te ishođenje građevinske dozvole. Po ishođenju građevinske dozvole planirat će se izgradnja.