Facebook Twitter Youtube
Rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda u Zapoljskoj ulici s odvojcima
Investitor: Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.
Opis radova: Predmet projekta je rekonstrukcija vodoopskrbnih cjevovoda u Zapoljskoj ulici, od Ivanićgradske ulice na zapadnom kraju do Racinove ulice na istočnom kraju, te u odvojcima Zapoljske ulice koji se nalaze okomito na Zapoljsku ulicu prema jugoistoku (ukupno pet odvojaka). Realizacijom istog omogućit će se funkcionalna i sigurna opskrba sanitarnom vodom i protupožarna zaštita. Ukupna duljina planiranog cjevovoda iznosi 647,44 metara. Istim projektom obuhvaćena je i rekonstrukcija kućnih priključaka.

Ishođena je građevinska dozvola te je planirano pokretanje postupka javne nabave za izvođenje radova u 2023. godini.

Procijenjena vrijednost iznosi 1.500.000,00 kn (bez PDV-a).