Facebook Twitter Youtube
Rekonstrukcija i izgradnja sustava odvodnje naselja Resnik
Investitor: Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.
Opis radova: Planirana vrijednost investicije: 5.287.700,00 € (bez PDV-a)
Predmet projekta je rekonstrukcija i izgradnja mreže sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda „Sustava naselja Resnik“ u ukupnoj duljini od oko 8.010 metara, od čega se na rekonstrukciju odnosi cca 5.600 metara te na izgradnju cca 2.430 metara. Odvodnja predmetnog područja bit će riješena u mješovitom sustavu odvodnje. Područje obuhvata naselja Resnik omeđeno je sa sjevera Slavonskom avenijom, sa zapada Čulinečkom cestom, sa istoka produžetkom ulice Ljudevita Posavskog, dok južnu granicu područja obuhvata predstavlja GOK, odnosno granica izgradnje utvrđena GUP-om. Naselje Resnik danas ima djelomično izgrađenu kanalizacijsku mrežu s ispustom nepročišćenih otpadnih voda u potok Vuger. Kanalizacija je građena neplanski i dijelom samoinicijativno, te trenutno ne predstavlja cjelovit i zadovoljavajući sustav odvodnje predmetnog područja.

Ulice u obuhvatu projekta: I. Resnik i odvojci, II. Resnik, IV. Resnik, V. Resnik, V. Resnik odvojak I i II. 

Ishođena je građevinska dozvola te je izgradnja planirana u okviru EU projekta „Projekt Zagreb“. Za predmetni projekt planirano je pokretanje nabave u 2025.-oj godini, dok se izgradnja planira u 2026. i 2027. godini.