Facebook Twitter Youtube
Izgradnja kolektora Žitnjak 2 - faza II. i III.
Investitor: Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.
Opis radova: Predmet projekta je izgradnja kolektora Žitnjak 2, 2. i 3. faza. Prema prihvaćenoj koncepciji odvodnje, otpadne vode iz postojećih kolektora u Radničkoj transportirale bi se novim kolektorom Žitnjak II do CS Žitnjak, dok bi postojeći kolektor Žitnjak prihvaćao samo količine otpadnih voda industrijske zone istočno od pruge. 1. faza kolektora, od spoja sa crpnom stanicom Žitnjak, sa prolazom ispod pruge HŽ, u dužini od 662 metra, izgrađena je i na nju su priključeni sabirni kanali naselja  Kozari Putevi. 2. i 3. faza izgradnje kolektora Žitnjak II projektira se u dužini od oko 800 metara, nastavno na izvedenu dionicu u 1. fazi.

U tijeku je izmjena i dopuna lokacijske dozvole, po ishođenju građevinske dozvole planirat će se izgradnja.