Facebook Twitter Youtube
Rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda na Meštrovićevom trgu
Investitor: Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.
Opis radova: Predmet projekta je rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda na Meštrovićevom trgu u Zagrebu, kako bi se omogućila normalna i sigurna opskrba sanitarnom vodom i protupožarna zaštita. Ukupna duljina planiranog cjevovoda iznosi 363,76 metara.

Ishođena je građevinska dozvola te je planirano pokretanje postupka javne nabave za izvođenje radova u 2023. godini.

Procijenjena vrijednost izgradnje iznosi 600.000,00 kn (bez PDV-a).