Facebook Twitter Youtube
Rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda u Ulici Jurja Ves
Investitor: Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.
Opis radova: Predmet projekta je rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda u ulici Jurja Ves, kako bi se omogućila normalna i sigurna opskrba sanitarnom vodom i protupožarna zaštita. Ukupna duljina planiranog cjevovoda iznosi 1.160 metara.
Ishođena je građevinska dozvola te je u planu za 2022. godinu pokretanje postupka javne nabave za ugovaranje izvođenja radova.

Procijenjena vrijednost građenja je 2.400.000,00 kn (bez PDV-a).