Facebook Twitter Youtube
Izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda u Ulici XI. Požarinje
Investitor: Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.
Opis radova: Predmet projekta je izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda u Ulici XI. Požarinje ukupne duljine 59,00 metara.

Izrađen je idejni projekt te je u tijeku ishođenje lokacijske dozvole. Po ishođenju građevinske dozvole pokrenut će postupak nabave za ugovaranje izvođenja radova, a isto se planira u 2024. godini.
 
Procijenjena vrijednost radova iznosi 13.272,28 € (bez PDV-a).