Facebook Twitter Youtube
Rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda u Voćarskom naselju
Investitor: Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.
Opis radova: Predmet projekta je rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda u Voćarskom naselju. Realizacijom istog omogućit će se  funkcionalna i sigurna opskrba sanitarnom vodom i protupožarna zaštita. Ukupna duljina planiranog cjevovoda iznosi  582 metra. Istim projektom obuhvaćena je i rekonstrukcija 72 komada kućnih priključaka.

Ishođena je građevinska dozvola te je planirano pokretanje postupka javne nabave za izvođenje radova u 2022. godini.

Procijenjena vrijednost iznosi 1.200.000,00 kn (bez PDV-a).