Facebook Twitter Youtube
Rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda u Ulici Tošovac
Investitor: Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.
Opis radova: Predmet projekta je rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda u ulici Tošovac. Realizacijom istog omogućit će se funkcionalna i sigurna opskrba sanitarnom vodom i protupožarna zaštita. Ukupna duljina planiranog cjevovoda iznosi  290 metara. Istim projektom obuhvaćena je i rekonstrukcija 24 komada kućnih priključaka.
 
Ishođena je građevinska dozvola te je pokrenut postupak nabave za ugovaranje izvođenja radova. Početak radova očekuje se u 2024. godini.
 
Procijenjena vrijednost iznosi 115.000,00 € (bez PDV-a).