Facebook Twitter Youtube
Rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda u Bosanskoj ulici
Investitor: Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.
Opis radova: Predmet projekta je rekonstrukcija i izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda u Bosanskoj ulici. Realizacijom istog omogućit će se  funkcionalna i sigurna opskrba sanitarnom vodom i protupožarna zaštita. Ukupna duljina planiranog cjevovoda iznosi  1.120 metara (cca 53,0 m’ profila Φ50, cca 938,0 m' profila Φ80 i cca 80,0 m profila Φ100). Istim projektom obuhvaćena je i rekonstrukcija 71-og komada kućnih priključaka.

Ishođena je građevinska dozvola te je planirano pokretanje postupka javne nabave za izvođenje radova u 2022. godini.

Procijenjena vrijednost iznosi 2.900.000,00 kn (bez PDV-a).