Facebook Twitter Youtube
Rekonstrukcija javnih kanala u ulicama Kravarska, Međašna i Ločinička
Investitor: Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.
Opis radova: Predmet projekta je rekonstrukcija javnih kanala u ulicama Kravarska, Međašna i Ločinička. Ukupna duljina planiranih kanala iznosi 423 metra.

Ishođena je građevinska dozvola te je sukladno višegodišnjem programu građenja u 2024. godini planirano pokretanje postupka javne nabave za ugovaranje izvođenja radova.

Procijenjena vrijednost građenja iznosi 112.814,39  (bez PDV-a).