Facebook Twitter Youtube
Rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda u Kačićevoj ulici (između Ilice i Zelenog vala)
Investitor: Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.
Opis radova: U Kačićevoj ulici od Ilice do Prilaza Gjure Deželića izgrađen je vodoopskrbni cjevovod SL DN 105 mm, od Prilaza Gjure Deželića pa sve do Ulice Izidora Kršnjavoga izgrađen je vodoopskrbni cjevovod SL DN 100 mm. 
U prometnici se nalazi i magistralni vodoopskrbni cjevovod SL DN 600 mm. Jedan i drugi prolaze Kačićevom ulicom od Ilice pa sve do Klaićeve gdje skreću prema zapadu. Na potezu između Klaićeve i Ulice Izidora Kršnjavoga nalazi se samo vodoopskrbni cjevovod SL DN 100 mm, a od Ulice Izidora Kršnjavoga do završnog hidranta izgrađen je vodoopskrbni cjevovod LŽ DN 100 mm. Svi navedeni vodoopskrbni cjevovodi su dotrajali te ih je potrebno zamjeniti, a ujedno su se povećale i potrebe za vodom na predmetnom području.

Za rekonstrukciju vodoopskrbnog cjevovoda u Kačićevoj ulici između Ilice i Zelenog vala ishođena je građevinska dozvola dana 21.7.2021. godine. Radovi na rekonstrukciji vodoopskrbnog cjevovoda su u tijeku.

Ukupna duljina projektiranog vodoopskrbnog cjevovoda iznosi 560 metara.

Ugovorena vrijednost radova iznosi 312.946,65 € (bez PDV-a).