Facebook Twitter Youtube
Izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda u naselju Demerje
Investitor: Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.
Opis radova: Projekt je pokrenut u sklopu programa „Voda u svako kućanstvo“, a koji se bazirao na zahtjevima gradske četvrti te zaprimljenim zahtjevima za priključenje, a gdje nije bilo mogućnosti za priključenje na vodoopskrbnu mrežu.
Predmet projekta je izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda u naselju Demerje. Ulice u obuhvatu su: Kruglica, Kutiček i Drežnik 77. Ukupna duljina planiranog zahvata iznosi 782 metra.

Radovi su završeni, u tijeku su aktivnosti na pripremi dokumentacije za interni tehnički pregled.
 
Ugovorena vrijednost građenja iznosi 96.604,67 € (bez PDV-a).