Facebook Twitter Youtube
Vraćanje u ispravno stanje oštećenja uzrokovanih potresom u području vodoopskrbe i odvodnje ViO 2

Vraćanje u ispravno stanje oštećenja uzrokovanih potresom u području vodoopskrbe i odvodnje ViO 2


Europska unija
Fond solidarnosti Europske unije
 
 
Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u području vodoopskrbe i upravljanja otpadnim vodama oštećenih u potresu na području Grada Zagreba i Zagrebačke županije

referentni broj Ugovora o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava: FS.GZ.03.003

NAZIV PROJEKTA
Vraćanje u ispravno stanje oštećenja uzrokovanih potresom u području vodoopskrbe i odvodnje ViO 2

KORISNIK PROJEKTA
Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.

KRATKI OPIS PROJEKTA
Serija potresa koji su se događali od 22.03.2020. godine prouzročila je štete na vodno komunalnoj infrastrukturi u upravljanju Vodoopskrbe i odvodnje d.o.o. kao javnog isporučitelja vodnih usluga kao i na objektima kojima se koristi. Štete su uzrokovale probleme u isporuci vodnih usluga. Također je pokrenuta izrada dokumentacije i istraživanja vezano uz oštećenja od potresa i njegovih posljedica na vodno-komunalnu infrastrukturu.

LOKACIJA PROVEDBE PROJEKTA
Grad Zagreb

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA
08. srpnja 2020. do 30. lipnja 2023. godine

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA
2.079.025,37 €

IZNOS PRIHVATLJIVIH TROŠKOVA
1.513.064,25 €

EU SUFINANCIRANJE
1.513.064,25 €

CILJ PROJEKTA
Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u području vodoopskrbe i upravljanja otpadnim vodama oštećenih u potresu na uslužnom području Vodoopskrbe i odvodnje d.o.o., Zagreb.
 
POZIV PO KOJEM JE PROJEKT PRIJAVLJEN
Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava - Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u području vodoopskrbe i upravljanja otpadnim vodama oštećenih u potresu na području Grada Zagreba i Zagrebačke županije
 
POVEZNICA NA RELEVANTNE INTERNETSKE STRANICE
https://www.zagreb.hr/
https://strukturnifondovi.hr
https://mpgi.gov.hr/
 

Operaciju sufinancira Europska unija iz Fonda solidarnosti Europske unije

 
„Sadržaj ove publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost Vodoopskrbe i odvodnje d.o.o., Zagreb“