Facebook Twitter Youtube
JAVNI NATJEČAJ

JAVNI NATJEČAJ

VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.
Folnegovićeva 1

Zagreb, 20.08.2021. godine
 
JAVNI NATJEČAJ
za iskazivanje interesa za slobodno radno mjesto


Naziv radnog mjesta: ELEKTRIČAR

Broj radnika: 1 radnik

Trajanje potrebe: određeno vrijeme

Potrebna stručna sprema i zvanje: VKV/KV električar

Radno iskustvo: 2 godine

Posebni uvjeti: -
 
Uvjeti rada: -

Plaća (izražena u koeficijentu složenosti poslova radnog mjesta: 2,15

Rok za dostavu ponuda: 8 (osam) dana od dana objave

Dokazi uz ponudu: molba, životopis, preslika svjedodžbe, ispis staža HZMO

Napomena: Ponuda se podnosi Službi za upravljanje ljudskim potencijalima Društva Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. putem pošte na adresu Vodoopskrba i odvodnja d.o.o., Folnegovićeva 1, 10000 Zagreb, ili na e-mail vio.ljudskipotencijali@zgh.hr

Uvjeti za popunjavanje navedenog radnog mjesta utvrđeni su Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Društva Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.

Sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 121/17), upućuju se potencijalni  kandidati  iz čl. 102. st. 1-3. Zakona da dostave dokaze iz čl. 103. st. 1. tog Zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.