Facebook Twitter Youtube
Završeni javni natječaji

Završeni javni natječaji

     
NAZIV RADNOG MJESTA DATUM OBJAVE NATJEČAJA ROK ZA DOSTAVU PONUDA
     
Vozač za terensko uzimanje uzoraka 04. ožujka 2019. godine 8 (osam) dana od dana objave
Unutarnji poslužitelj 04. ožujka 2019. godine 8 (osam) dana od dana objave
Poslovođa na izgradnji i rekonstrukciji priključka 04. ožujka 2019. godine 8 (osam) dana od dana objave
Samostalni inženjer za održavanje automatike 04. ožujka 2019. godine 8 (osam) dana od dana objave
Serviser elektroopreme i automatike 04. ožujka 2019. godine 8 (osam) dana od dana objave
Samostalni referent za obračun plaća 04. ožujka 2019. godine 8 (osam) dana od dana objave
Vozač specijalnih vozila za dostavu vode za piće 04. ožujka 2019. godine 8 (osam) dana od dana objave
Referent za vozila 04. ožujka 2019. godine 8 (osam) dana od dana objave
Garderobijer 04. ožujka 2019. godine 8 (osam) dana od dana objave
Samostalni referent za analitiku 04. ožujka 2019. godine 8 (osam) dana od dana objave
Samostalni referent za imovinsko pravne poslove 12. ožujka 2019. godine 8 (osam) dana od dana objave
Referent za terensku obradu i pripremu dokumentacije 12. ožujka 2019. godine 8 (osam) dana od dana objave
Samostalni projektant za vodoopskrbu 10. travnja 2019. godine 8 (osam) dana od dana objave
Samostalni referent za nadzor izgradnje elektroenergetskih postrojenja 10. travnja 2019. godine 8 (osam) dana od dana objave
Samostalni referent za nadzor izgradnje objekata 10. travnja 2019. godine 8 (osam) dana od dana objave
Voditelj poslova na ugovaranju priključaka Svibanj 2019. godine 8 (osam) dana od dana objave
Referent suglasnosti za vodoopskrbu 14. svibnja 2019. godine 8 (osam) dana od dana objave
Referent suglasnosti za odvodnju 14. svibnja 2019. godine 8 (osam) dana od dana objave
Samostalni projektant za odvodnju 14. svibnja 2019. godine 8 (osam) dana od dana objave
Samostalni referent za ekologiju i zaštitu voda 22. srpnja 2019. godine 5 (pet) dana od dana objave
Savjetnik - odnosi s javnošću 27. studeni 2019. godine 8 (osam) dana od dana objave
Referent za zaštitu na radu 27. studeni 2019. godine 8 (osam) dana od dana objave
Samostalni referent realizacije radova 27. studeni 2019. godine 8 (osam) dana od dana objave
Tokar I 27. studeni 2019. godine 8 (osam) dana od dana objave
Pomoćni bravar 27. studeni 2019. godine 8 (osam) dana od dana objave
Referent ekonomike poslovanja 27. studeni 2019. godine 8 (osam) dana od dana objave
Tajnica direktora - Tehnički sektor 27. studeni 2019. godine 8 (osam) dana od dana objave
Samostalni referent digitalne dokumentacije 27. studeni 2019. godine 8 (osam) dana od dana objave
Rukovoditelj unutarnje kontrole 09. siječanj 2020. godine 15 (petnaest) dana od dana objave
Savjetnik za ekonomsko financijske poslove i marketing 10. veljače 2020. godine 8 (osam) dana od dana objave