Facebook Twitter Youtube
Završeni javni natječaji 2019. godine

Završeni javni natječaji 2019. godine

     
NAZIV RADNOG MJESTA DATUM OBJAVE NATJEČAJA ROK ZA DOSTAVU PONUDA
     
Vozač za terensko uzimanje uzoraka 04. ožujka 2019. godine 8 (osam) dana od dana objave
Unutarnji poslužitelj 04. ožujka 2019. godine 8 (osam) dana od dana objave
Poslovođa na izgradnji i rekonstrukciji priključka 04. ožujka 2019. godine 8 (osam) dana od dana objave
Samostalni inženjer za održavanje automatike 04. ožujka 2019. godine 8 (osam) dana od dana objave
Serviser elektroopreme i automatike 04. ožujka 2019. godine 8 (osam) dana od dana objave
Samostalni referent za obračun plaća 04. ožujka 2019. godine 8 (osam) dana od dana objave
Vozač specijalnih vozila za dostavu vode za piće 04. ožujka 2019. godine 8 (osam) dana od dana objave
Referent za vozila 04. ožujka 2019. godine 8 (osam) dana od dana objave
Garderobijer 04. ožujka 2019. godine 8 (osam) dana od dana objave
Samostalni referent za analitiku 04. ožujka 2019. godine 8 (osam) dana od dana objave
Samostalni referent za imovinsko pravne poslove 12. ožujka 2019. godine 8 (osam) dana od dana objave
Referent za terensku obradu i pripremu dokumentacije 12. ožujka 2019. godine 8 (osam) dana od dana objave
Samostalni projektant za vodoopskrbu 10. travnja 2019. godine 8 (osam) dana od dana objave
Samostalni referent za nadzor izgradnje elektroenergetskih postrojenja 10. travnja 2019. godine 8 (osam) dana od dana objave
Samostalni referent za nadzor izgradnje objekata 10. travnja 2019. godine 8 (osam) dana od dana objave
Voditelj poslova na ugovaranju priključaka Svibanj 2019. godine 8 (osam) dana od dana objave
Referent suglasnosti za vodoopskrbu 14. svibnja 2019. godine 8 (osam) dana od dana objave
Referent suglasnosti za odvodnju 14. svibnja 2019. godine 8 (osam) dana od dana objave
Samostalni projektant za odvodnju 14. svibnja 2019. godine 8 (osam) dana od dana objave
Samostalni referent za ekologiju i zaštitu voda 22. srpnja 2019. godine 5 (pet) dana od dana objave
Savjetnik - odnosi s javnošću 27. studeni 2019. godine 8 (osam) dana od dana objave
Referent za zaštitu na radu 27. studeni 2019. godine 8 (osam) dana od dana objave
Samostalni referent realizacije radova 27. studeni 2019. godine 8 (osam) dana od dana objave
Tokar I 27. studeni 2019. godine 8 (osam) dana od dana objave
Pomoćni bravar 27. studeni 2019. godine 8 (osam) dana od dana objave
Referent ekonomike poslovanja 27. studeni 2019. godine 8 (osam) dana od dana objave
Tajnica direktora - Tehnički sektor 27. studeni 2019. godine 8 (osam) dana od dana objave
Samostalni referent digitalne dokumentacije 27. studeni 2019. godine 8 (osam) dana od dana objave
Rukovoditelj unutarnje kontrole 09. siječanj 2020. godine 15 (petnaest) dana od dana objave
Savjetnik za ekonomsko financijske poslove i marketing 10. veljače 2020. godine 8 (osam) dana od dana objave