Facebook Twitter Youtube
Otvoreni javni natječaji

Otvoreni javni natječaji

NAZIV RADNOG MJESTA DATUM OBJAVE NATJEČAJA ROK ZA DOSTAVU PONUDA
SAVJETNIK - ODNOSI S JAVNOŠĆU 27. studeni 2019. godine 8 (osam) dana od dana objave
REFERENT ZA ZAŠTITU NA RADU 27. studeni 2019. godine 8 (osam) dana od dana objave
SAMOSTALNI REFERENT REALIZACIJE RADOVA 27. studeni 2019. godine 8 (osam) dana od dana objave
TOKAR I 27. studeni 2019. godine 8 (osam) dana od dana objave
POMOĆNI BRAVAR 27. studeni 2019. godine 8 (osam) dana od dana objave
REFERENT EKONOMIKE POSLOVANJA 27. studeni 2019. godine 8 (osam) dana od dana objave
TAJNICA DIREKTORA - TEHNIČKI SEKTOR 27. studeni 2019. godine 8 (osam) dana od dana objave
SAMOSTALNI REFERENT DIGITALNE DOKUMENTACIJE 27. studeni 2019. godine 8 (osam) dana od dana objave