Facebook Twitter Youtube
Izgradnja kolektora

Izgradnja kolektora "II. paralela", razdjelne građevine sa CS Mičevec 2, kolektora Velikopoljska, CS Velikopoljska i rekonstrukcija sabirnoh kanala naselja Odra, Hrašća, Mala Mlaka i Veliko Polje

Investitor: Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.
Opis radova: Planirana vrijednost investicije: 162.094.600,00 kn (bez PDV-a)
Predmet projekta je izgradnja kolektora „II. paralela“ i dijela kolektora Velikopoljska (7.846 m'), razdjelne građevine s CS Mičevec 2, CS Velikopoljska te rekonstrukcija sabirnih kanala naselja Odra, Hrašće, Mala Mlaka i Veliko Polje (4.890 m'). Realizacijom projekta omogućit će se spoj naselja Mala Mlaka, Odra i Hrašće Turopoljsko, koji su u sadašnjem stanju spojeni na velikogorički sustav, na zagrebački uređaj, kao i rasterećenje postojećeg sustava odvodnje u Novom Zagrebu, zbog problema koji nastaju dovodom otpadnih voda iz naselja Čehi i Buzin.

U tijeku je rješavanje imovinsko pravnih odnosa te je izgradnja planirana u okviru EU projekta „Projekt Zagreb“.