Facebook Twitter Youtube
Rekonstrukcija vodoopskrbnih cjevovoda i javnih kanala u Gradskoj četvrti Gornja Dubrava
Investitor: Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.
Opis projekta: Predmet projekta je rekonstrukcija vodoopskrbnih cjevovoda i javnih kanala u ulicama: Mirka Deanovića, Vebera Tkalčevića, Antuna Kuzmanića, Augusta Musića, Josipa Hamma, Zdenka Škreba, Tome Matića, Malekovoj, Josipa Torbarine, Granešičkoj, Prijepoljskoj, Klekovačkoj i Aleji Blaža Jurišića. Ukupna duljina je 5.500,00 metara. 

Za navedeni projekt u 2023. godini predviđena je izrada projektnog zadatka i pokretanje postupka javbne nabave za ugovaranje projektiranja. 

Procjenjena vrijednost projektiranja je 79.633,69 € (bez PDV-a).